63.- Inversió en infraestructures per Habitant: DESPESES de l'Exercici (executats) en Inversió (capítol 6) en infraestructures / Nº Habitants.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponent secció de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.