62.- Informació sobre obris d'infraestructura realitzades, i / o els aprovades pendents d'ESPECIFICAR (informes, Comunicats, notes de premsa, etc.). Següents indicadors:

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponent secció de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.