61.- Informació precisa sobre cadascuna dels obris més importants d'infraestructura que estan en curs.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponent secció de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.