50.- Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i a els mapes i Plànols que l'esmenten.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponents seccions de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud