53.- Modificacions aprovades del PGOU i a els plans parcials aprovats.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponents seccions de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud