55.- Informació precisa sobre a els usos i Destinacions del Sòl.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponent secció de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.