54.- Informació precisa dels Convenis Urbanístics de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i de les Actuacions urbanístiques en execucio.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponent secció de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud