44.- Informes trimestrals relatius a les Mesures de lluita contra la morositat en els Operacions comercials de Pagament a proveidors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP / 2012/2015)

Estem treballant per poder oferir-los aquesta informació el més aviat possible. Gràcies pel seu interès i disculpin les molèsties.