39.- Capacitat o necessitat de Finançament a tèrmits d'Estabilitat Pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera)

Estem treballant per poder oferir-los aquesta informació el més aviat possible. Gràcies pel seu interès i disculpin les molèsties.