30.- Reglament de Participació Ciutadana.

La Mancomunitat fomenta la participació en activitats a través dels ajuntaments.