26.- Informació actualitzada sobre la situaciò mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) a la mancomunitat.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponents seccions de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud