28.- Espai reservat per a les Diferents Associacions de Veïns de la mancomunitat, i és publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponents seccions de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud